Ing. Roman Vašina - daňový poradce

Přihlášený uživatel: nepřihlášen   

vasina@vasina.com


Číslo osvědčení:  1206
Bydliště:  Skorkovského 50, 636 00 Brno
tel: 548216520, mobil: 602733308, fax: 548216717
e-mail: vasina@vasina.com
Specializace:  Daň z příjmů právnických osob, Daň z příjmů fyzických osob, Daň z přidané hodnoty, Spotřební daň, Neziskové organizace, Leasing, Silniční daň, Daň z nemovitostí, Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, Správa daní a poplatků, Sociální a zdravotní pojištění, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, Jednoduché účetnictví, Podvojné účetnictví
Obory činnosti:  Bilanční účetní
Jazyky:  Němčina, Angličtina